Predajňa kozmetiky

zľava 40%

strieborné šperky

zľava 40%

 

Meniny na web

 

 

      

informačné technológie

Satelitné komplety v skratke.

09.08.2009, 21:15, Vladimír Ferdinandy

Pre jednoduchú orientáciu sme pre Vás pripravili malý slovníček výrazov, ktoré popisujú, z čoho sa satelitné komplety skladajú a aké zariadenia na satelitné komplety nadväzujú.


Prijímač pre satelitné komplety

* Satelitný prijímač je základným zariadením pre satelitné komplety.
* Je zapojený medzi parabolickou anténou a televízorom.
* Prijímač pre satelitné komplety spracúva signál, vyslaný zo satelitu a zachytený parabolickou anténou, ktorý je ďalej vedený konvertorom a koaxiálnym káblom.
* Prijímač pre satelitné komplety prevádza digitálny signál na analogový televízny signál.
* Tento signál je ďalej vedený do Vašeho televízoru.

Kabel Scart

* Satelitné komplety sú zložené z rôznych prístrojov, ktoré je nutné medzi sebou prepojiť.
* K tomu slúži prepojovací kábel.
* Tieto kable sa označujú „Scart“.

Anténa

* Satelitné komplety musia byť pochopitelne vybavené zariadením na zachytenie signálu.
* Toto zariadenie sa nazýva anténa, parabola alebo parabolická anténa.
* Parabolické antény sa typovo líšia prevedením i veľkosťou plochy na zachytenie signálu.
* Na internetových stránkach prevádzkovatelov satelitov môžete vidieť diagramy hustoty pokrytia        územia signálom.
* K tejto hustote je nutné vybrať minimálnu veĺkosť paraboly, aby bol zaručený kvalitný príjem a satelitné komplety mohli bez problémov pracovať 


Satelitné komplety a ich inštalácia

Aby mohli byť satelitné komplety funkčné, musí byť medzi družicou a anténou voľná cesta. Tzn. že nieje možné nasmerovať satelitnú parabolu na viditelnú prekážku, ako napr. dom, strom apod. Je jasné, že nieje možné instalovať parabolu napr. do krytých priestorov.

Pred parabolou sa musí nainštalovať tzv. konvertor. Konvertor je umiestnený v ohnisku paraboly. Satelitné komplety mají konvertor prepojený koaxiálnym kablom so satelitným prijímačom. Satelitný prijímač sa dáva do blízkosti televízora.

Na výber veĺkosti satelitnej paraboly má velký vplyv tzv. šumové číslo (inak LNB). Platí, že čím je šumové číslo nižšie, tím je možné použiť menšiu veľkosť paraboly. Pre satelitné komplety je štandardná veľkosť paraboly cca. 80 cm.                                                                                               

Satelitné komplety pre viac družíc

Ak chcete mať satelitné komplety určené pre príjem signálu z viacerých družíc, máte dve možnosti. Buďto použijete natáčacie zariadenie pre celú satelitnú parabolu alebo umiestníte viacej konvertorov vedla seba. Tu je už ale lepšie prenechať celú montáž a nastavenie pre satelitné komplety odbornej firme.                                                                                                                             

Satelitné komplety podrobne

V následujúcich odstavcoch Vás zoznámime so všetkým, s čím sa môžete strentúť, ked si satelitné komplety zadovážite.

Ako sme už povedali, sú satelitné komplety zložené z niekoľkých samostatných prístrojov. Jedná sa o súbor týchto prijímacích zariadení:

· Satelitní prijímač

· Kabel SCART pre satelitné komplety

· Anténa

K jednotlivým prístrojom teraz podrobnejšie:
Satelitný prijímač

Prijímač pre satelitné komplety je prevádzač, pomocou ktorého sa digitálny signál prevedie na signál analogový, ktorý je možné zobraziť na Vašom televizore. Prijímače pre satelitné komplety majú integrovaný tzv. dekodér a čítačku dekódovacích kariet programov, ktoré sú spoplatnené. Inak sa tento dekodér nazýva tiež Cryptoworks. V niektorých prípadoch je možné digitálny prijímač prepojiť s televizorom i cez bežný anténny kábel. Tu ale môže nastať zhoršenie obrazu i zvuku. Jedná sa ale o riešenie vhodné len pre majitelov novších typov televizorov, ktoré majú možnosť pripojenia na prepojovací kábel SCART. Naviac sa môžete pripravit o mnohé doprovodné služby. Prijímač pre satelitné komplety má nainštalovaný v prednej časti display, ktorý zobrazuje čas, alebo číslo zvoleného programu. Prepojenie k dalším zariadeniam satelitných kompletov je riešené v zadnej časti.
 

Kabel Scart

Pre satelitné komplety je určený kabel Scart. Pre modernejšie satelitné komplety je to Yopbr, pre staršie typy sa jedná o HDMI. Kabel Scart prepája satelitný prijímač s televízorom. Kábel vedie smerom od satelitnej paraboly.

Anténa

Pre satelitné komplety sa využíva ako anténa tzv. parabola. Táto parabola umožňuje zachytávať televízne signály z družíc. Ak si kupujete satelitné komplety, je dobré zistiť, aké televízne programy budete cez anténu z družice prijímať. U nás si pochopitelne väčšina divákov kupuje satelitné komplety za účelom sledovania. Drtivá väčšina divákov samozrejme siahne po slovenských staniciach. V tomto prípade nieje nutné kupovať satelitné komplety s velkou parabolou. Slovenské programy sú vysielané z družic Astra a Thor.

Napájanie

Satelitné komplety sú napájané z bežnej elektrickej siete. Často majú vstavané externé sieťové adaptéry. Môžu mať tiež podobu karty nainštalovanej v počítači a z tohoto počítača môžu byť tiež priamo napájané.

Satelitné komplety a ich pripojenie k televízoru

Dá sa povedať, že satelitné komplety je možné pripojiť k takmer akémukolvek televíznemu príjimaču. V prípadr, že televízor nemá vstup na video, je nutné si zadovážiť satelitné komplety vybavené prijímačom s vysokofrekvenčným vstupom a pripojiť prijímač cez zdierku na anténu. Vysokofrekvenčný výstup musí byť naladený na frekvenciu, kde v mieste pripojenia nevysiela žiadny pozemný vysielač. Prepojenie prijímača satelitného kompletu s televízorom je potom prevedené pomocou koaxiálneho kablu s konektormi typu IEC.

Možnosť sledovania iných programov, ako sú práve nahráváné

Satelitné komplety umožňujú sledovať aj iné programy, ako sú práve nahrávané. V tomto prípade musí mať ale satelitný prijímač dva digitálne tunery. Pozor: väčšina lacnejších modelov prijímačov pre satelitné komplety má digitálny tuner len jeden!

Analogové vysielanie

Digitálne satelitné komplety sú často využívané pre príjem napríklad ťažko dostupných alebo dokonce úplne chýbajúcich televíznych staníc. Ak satelitné komplety vypnete, môžete sledovať pripojený televizor či videorekordér bežným spôsobom, teda tak, ako to bolo pred inštaláciou satelitného kompletu.

Ovládanie

Satelitné komplety majú samozrejme dialkové ovládanie. Jedná sa o štandardné typy dialkových ovládačov používaných pre digitálne programy. Televizor i naďalej ovládáte pôvodným dialkovým ovládaním.

Volba jazyka

Satelitní komplety majú samozrejmě možnost volby jazyka. V prípade slovenčiny môže dôjsť k problémom s diakritikou. Často sú teda satelitné komplety vybavené slovenským menu bez háčkov a čiarok. Záleží ovšem na ovládacom menu a na jeho kódování. Niekedy sa používá ako doplnok prístroj určený pre zobrazovanie slovenských znakov.

Určité problémy môžu vzniknúť pri sledovaní teletextu a u služieb prevzatých z analogového základu. Problematický môže byť i tzv. programový sprievodca.
Satelitné komplety je možné prepojiť s DVD

Ak chcete prepojiť satelitné komplety s DVD, ide to opäť spraviť cez konektor SCART. Satelitný prijímač je štandardne vybavený dvoma Scart konektormy, z toho je určený jeden pre televíziu a druhý pre video alebo DVD

Kódované programy

Ak chcete prijímať zakódované programy, je nutné mať satelitné komplety vybavené už z výroby dekoderom, do ktorého sa len zasunie dekódovacia karta určená pre príjem kanálov podla daného zakódovaného systému. Dekodér je potom možné vložit do akéhokolvek kódovacieho systému.

Problémy môžu nastať, ak máte lacné satelitné komplety. V tomto prípade nieje vstavaný ani dekodér ani slot. V tomto prípade je možné satelitné komplety využiť pre príjem volných kanálov FCA.

Satelitné komplety môžu prijímať analogové aj digitálne vysielanie

Satelitné komplety môžu prijímať analogové aj digitálne vysielanie. Jedná sa o tzv. kombinované satelitné komplety alebo kombinované prijímače. Umožňujú príjem ako pozemného (DVB-T) aj satelitného digitálneho vysielania (DVB-S). Je samozrejmé, že na tieto satelitné komplety musí byť pripojená ako anténa pre pozemný digitálny príjem tak aj satelitná anténa - parabola.

Elektronický programový sprievodca

Štandardným vybavením pre satelitné komplety je elektronický programový sprievodca (EPG). Ten umožňuje divákovi prelistovať ponuku progamov všetkých programov obsiahnutých v multiplexe. Elektronický programový sprievodca je samozrejmosťou pre každý digitálny prijímač. Medzi výrobcami satelitných kompletov môžeme nájsť rozdiely v prístupoch k tomuto sprievodcovi. V niektorých prípadoch sa jedná len o zobrazenie aktuálne vysielaných programov a následujúcich programov, u iných môžeme prejsť s elektronickým sprievodcom program na celý týždeň alebo priamo zaradiť vybraný program do programu Timer (vid. dole)..

Timer

Satelitné komplety sú vybavené automatickým zapnutím, vypnutím a časovačom Jedná sa o tzv. timer. Timer umožňuje v predom predvolenej dobe zapnúť prijímač na danom kanály buď k priamému sledovaniu alebo automaticky umožní záznam na pripojenom videorekordéry.

Je samozrejme dôležité pripraviť i tento videorekordér.

Kódované / nekódované programy

Satelitné komplety môžu prijímať programy ako volné (nekódované), tak kódované. Kódované programy sú väčšinou platené a pre ich príjem potrebujete mať satelitný komplet vybavený prijímačom pre príjem kódovaných programov a príslušnú dekódovaciu kartu
Príjem kódovaných slovenských programov

Aké satelitné komplety sú na našom trhu:Aby ste mohli prijímat slovenské kódované programy, musíte mať satelitné komplety vybavené tvz. satelitným set-top-boxom s dekodérom Cryptoworks. Dôležitá je tiež samozrejme dekódovacia karta. Na slovenskom trhu sa môžete strtnuť s kartou SKY link.

 Satelitné komplety 1 družice


Satelitné komplety pre 1 družicu s kartou Gital na české programy bez časového obmedzenia. V ponuke programov získate ČT1, ČT2, ČT4 Sport, Prima TV, TV Noe, TV Nova, Nova Cinema, ČT24, Public TV) a slovenské stanice STV1, STV2. České programy ČT1, ČT2, ČT4 Sport, Prima TV, TV Noe, TV Nova budete sledovať bez obmedzení. Kedykoĺvek môžete rozšíriť programovou ponuku o dalšie programy napr.: športový kanál Galaxie Sport, filmové kanály HBO, CS Film, FilmBox a FilmBox Extra, Spektrum a dalšie po zakúpení aktivačných kupónov na vybrané obdobie.V objednávke prosím uvádzajte či máte záujem o kartu Gital alebo Trade a Technology.

 

Satelitné komplety 2 družice


V tejto kategorii získate satelitný komplet pre 2 družice s kartou Gital na české programy bez časového obmedzenia. V ponuke programov získate ČT1, ČT2, ČT4 Sport, Prima TV, TV Noe, TV Nova, Nova Cinema, ČT24, Public TV) a slovenské stanice STV1, STV2. České programy ČT1, ČT2, ČT4 Sport, Prima TV, TV Noe, TV Nova budete sledovať bez obmedzenia. Je možné kedykoľvek rozšíriť programovú ponuku o dalšie programy napr.: športový kanál Galaxie Sport, filmové kanály HBO, CS Film, FilmBox a FilmBox Extra, Spektrum a dalšie po zakúpení aktivačných kupónov na vybrané obdobie. V objednávke prosím uvádzajte či máte záujem o kartu Gital alebo Trade a Technology.

 

Satelitné komplety 2 TV 1 družice


Satelitné komplety pre príjem českých programov z jednej družice pre dve televízie s nezávislým prepínaním. Satelitný prijímač Topfield TF 6000CR Digitální MPEG-2 a plne kompatibilný s DVB vstavaná čitačka kariet pre systém CRYPTOWORKS DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 a USALS (DiSEqC 1.3), 5000 volitelných pozicii (TV a rádio), podpora viacjazyčného audia, podpora viacjazyčného textu, v menu prepínanie medzi programamy za menej ako 1 sekundu, úprava zoznamu programov, úprava zoznamu obľúbených programov, podpora 30 skupín favoritných programov, automatický a manuálny výber PAL/NTSC On-Screen Display (OSD) s 256 farbami, podpora časového pásma GMT a jeho posunu, funkcie Picture In Graphic (PIG), elektronický programový sprievodca (EPG) pre zobrazenie informací o programoch na obrazovke, podpora titulkov, podpora teletextu prostredníctvom vkladania a softwarovej emulacie VBI, rodičovský zámok podla stanice alebo vysielaného programu, presun firmware a informacii z prijímača do prijímača, vstavané zaujímavé hry S/PDIF pre digitálny audio alebo výstup Dolby AC-3 SCART a RCA A/V výstup RF-modulátor výstup, funkcie VCR časovač, podpora obrazovky v módu mozaika (viacej obrazov), zobrazenie uživatelského obrázku v režimu Rádio. Komplet obsahuje 1 FE 60parabola, konvertor, 2 príjmače Topfield, 2 dialkové ovládače, 2 karty pre príjem programov bez časového limitu ( pri objednávke prosím uvádzajte či budete chciet kartu Gital alebo Trade a Technology). Bez časového obmedzenia príjmate tieto programy ČT1, ČT2, ČT4 Sport, Prima TV, TV Noe, TV Nova, Nova Cinema, ČT24, Public TV a dalšie) a slovenské stanice STV1, STV2. Programová ponuka je na družici Astra 23,5°, pre zostavy s viacerími družicami je i príjem z družice Astra 19.2° rozšírený o zahraničné volne vysielajúce stanice (RTL, Vox, DSF, Eurosport a dalšie).

 

Satelitné komplety 3 TV


Satelitné komplety pre 3 televízie s nezávislým prepínáním s kartou Gital na české programy bez časového obmedzenia. V ponuke programov získate ČT1, ČT2, ČT4 Sport, Prima TV, TV Noe, TV Nova, Nova Cinema, ČT24, Public TV) a slovenské stanice STV1, STV2. České programy ČT1, ČT2, ČT4 Sport, Prima TV, TV Noe, TV Nova budete sledovať bez obmedzenia. Je možné kedykoľvek rozšíriť programovú ponuku o dalšie programy napr.: športový kanál Galaxie Sport, filmové kanály HBO, CS Film, FilmBox a FilmBox Extra, Spektrum a dalšie po zakúpení aktivačných kupónov na vybrané obdobie. V tejto sade získate 3 príjmače + 3 karty teda môže každý sledovať svoj vlastný program. V objednávke prosím uvádzajte či máte záujem o kartu Gital alebo Trade a Technology.

 

Satelitné komplety 4 TV


Satelitné komplety pre 4 televízie s nezávislým prepínáním s kartou Gital na české programy bez časového obmedzenia. V ponuke programov získate ČT1, ČT2, ČT4 Sport, Prima TV, TV Noe, TV Nova, Nova Cinema, ČT24, Public TV) a slovenské stanice STV1, STV2. České programy ČT1, ČT2, ČT4 Sport, Prima TV, TV Noe, TV Nova budete sledovať bez obmedzenia. Je možné kedykoľvek rozšíriť programovú ponuku o dalšie programy napr.: športový kanál Galaxie Sport, filmové kanály HBO, CS Film, FilmBox a FilmBox Extra, Spektrum a dalšie po zakúpení aktivačných kupónov na vybrané obdobie. V tejto sade získate 4 príjmače + 4 karty teda môže každý sledovať svoj vlastný program. V objednávke prosím uvádzajte či máte záujem o kartu Gital alebo Trade a Technology.

 

Satelitné komplety na 5 družíc


Satelitné komplety na 5 družíc umožňujú príjem mnoho programov z niekolkých pozícii satelitov, ktoré si sami zvolíte. Je tu možný príjem nielen českých programov, ktoré sú v cene, ale i dalších zahraničných TV zdarma. Napríklad anglické, ruské, nemecké, talianske, arabské a dalšie TV.

 

 
« Späť


Diskusia: "Satelitné komplety v skratke."
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre


 

 Videá o TRHÁKOCH

E-SHOP Satelitná technika E-SHOP Sat. technika